Diaconale collecte zondag 20 november

De Diaconale doelcollecte van zondag 20 november is bestemd voor het IZB project – “Dienstbaar in de armste wijk van Nederland”.

Geloven in Bospolder-Tussendijken (Rotterdam west) is een nieuwe multiculturele geloof geloofsgemeenschap in de armste wijk van Nederland. De IZB ondersteunt deze gemeente op Diaconaal vlak en dat is hard nodig, 50% van de bewoners leeft onder het bestaansminimum. Om het hoofd te bieden aan de structurele armoede worden voedselpakketten uitgereikt en is de weggeef winkel “Yess” geopend, wijkbewoners met een kleine beurs kunnen hier terecht voor brood, groenten, vlees en fruit, geschonken door diverse bedrijven. Vrijwillige buurtbewoners helpen mensen door te verwijzen naar de maatschappelijk werkers waardoor zij vroegtijdig hulp krijgen waardoor schulden en daaraan gekoppelde stress kunnen worden voorkomen. Ook krijgen buurtbewoners een interne training of een opleiding, zo worden ze begeleid naar betaald werk in de maatschappij. Ook worden er Bijbelstudies georganiseerd en ontstaan er mooie gesprekken over het geloof. Geef ook ook voor dit werk in de armste wijk van Nederland. Klik hier voor meer informatie.

U kunt u gave in de collectezak doen in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “IZB-dienstbaar”. Zie voor meer informatie onze website.