Diaconale doel collecte zondag 30 oktober

De diaconale collecte van zondag 30 oktober is bestemd voor “Stichting In De Rechte Straat” . 

De doelstelling van deze stichting  is om de rooms-katholieke medemens te bereiken met het Evangelie van vrije genade. Dit doen ze in landen waar het Evangelie van vrije genade nog weinig gehoord en verkondigd wordt. Bijvoorbeeld in België, Italië, Spanje en Polen. Stichting IRS deelt de rijkdom van het Evangelie door heel Europa. In deze landen steunen ze dan ook verschillende projecten met als doel rooms-katholieken bekend te maken met de rijkdom van het Evangelie. Dankzij uw en jouw donatie kunnen we de boodschap van genade doorgeven! U kunt u gave in de collectezak doen in de kerk op zondag 30 oktober, of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “Stichting IRS” klik hier voor meer info.