Vrijwilligersavond

Vrijwilligersavond 

Vrijwilligersavond:
We willen alle vrijwilligers bedanken voor al het werk wat u en jij in de gemeente heeft gedaan de afgelopen jaren! Redenen genoeg voor de kerkrentmeesters om een ieder die zich als vrijwilliger heeft ingezet van harte uit te nodigen voor een vrijwilligersavond. In tegenstelling tot wat in het gemeenteblad vermeld staat zal er geen lopend buffet plaatsvinden. De invulling van deze avond is ontvangst met koffie of thee en iets lekkers erbij. En in de loop van de avond zullen er hapjes en drankjes geserveerd worden. We maken er een gezellige avond van waarin we in een ontspannen sfeer elkaar kunnen ontmoeten en wellicht elkaar ook beter kunnen leren kennen. U/jij bent van harte welkom op vrijdag 11 november in de Wingerd. De inloop is om 19.45 uur en we hopen de avond te beginnen omstreeks 20.00 uur.

Inmiddels hebben alle vrijwilligers een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Mocht u/jij deze onverhoopt niet ontvangen hebben maar bent u/jij wel vrijwilliger in onze gemeente dan kunt u/jij zich als nog opgeven. Dat kan door een email te sturen vóór 28 oktober 2022 naar skrm@hgtholen.nl. We zien ernaar uit om u en jou te kunnen ontmoeten!

Alle data zo de Heere wil en wij leven.