Consulent

Taken consulent

Zoals bij u en jou inmiddels bekend hebben we gezocht naar een consulent voor onze gemeente en zijn we uitgekomen bij ds. N.A. Donselaar te MiddelharnisMomenteel is ds. Donselaar werkzaam als predikant-geestelijk verzorger voor verpleeghuis Nieuw Rijsenburgh te Sommelsdijk. De achterliggende tijd zijn er gesprekken gevoerd met ds. Donselaar over de invulling van bepaalde taken voor onze gemeente. We zijn verheugd en dankbaar om aan u en jou te kunnen meedelen dat er diverse taken door hem zullen worden opgepakt. Hierbij een overzicht van de taken die ds. Donselaar voor onze gemeente hoopt in te vullen:

– Het eventueel voorgaan tijdens de diensten waarin het Heilig Avondmaal bediend wordt.
– De bezinningsavonden op de woensdagavond voorafgaand aan het Heilig Avondmaal.
– Het geven van catechisatie voor klas 2 en 4 en de belijdeniscatechisatie.
– Het leiden van de Bijbelkring en de opvoedkring.
– Het (indien nodig) voorgaan tijdens huwelijksdiensten.
– In samenspraak met Peter van Oerle voorgaan tijdens begrafenissen en daaraan gekoppeld het afleggen van bezoekwerk.  


Een bijzonder voorrecht dat al deze taken ingevuld mogen worden. De Heere betoont hiermee van ons af te weten door ons alweer zo spoedig te voorzien van versterking voor de zo nodige pastorale arbeid. Hoe worden Petrus zijn woorden hierin voor ons als gemeente onderstreept, en dat onverdiend: Hij zorgt voor u! (1 Petr. 5:7b).