Israëlzondag 2022

Israëlzondag 2022

De eerste zondag in oktober is het in de Protestantse Kerk Nederland en veel andere kerken Israëlzondag. Op deze zondag wordt (extra) aandacht besteed aan de plaats van Israël in Gods plan. Dit jaar is dat op D.V. 2 oktober.

Vanaf het begin zijn er ook vragen over de Israëlzondag. Komen we Israël niet elke zondag tegen in de liturgie: in het zingen van de Psalmen en de schriftlezingen en bovenal het besef dat zowel joden als christenen hun eenheid vinden in de God van Israël? En wat wordt er dan bedoeld met Israël? Velen denken bij Israël niet alleen of in eerste instantie aan de relatie met het volk Israël, maar aan de staat en aan het conflict tussen joden en Palestijnen. Met alle vragen en met verschillende roepingen die kunnen botsen en schuren is het juist van belang rond de grote feesten in het Jodendom (Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag en Loofhutten) extra aandacht te geven aan de relatie met het Joodse volk.

Bij het verlaten van de kerk kunt u en jij een publicatie meenemen die door Christenen voor Israël beschikbaar is gesteld. Deze liggen dan op de tafel achterin de kerk.

Ook is de collecteopbrengst op zondag 2 oktober bestemd voor ‘Christenen voor Israël’. Deze stichting wil christenen ervan bewust maken wat de betekenis van het Joodse volk in Gods plan is met deze wereld.

U kunt uw gaven in de collectezak doen in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. ‘Christenen voor Israël’