Collecte Heilig Avondmaal

“Als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus.” 

(1 Korinthe 12:26,27)

Wereldwijd worden christenen achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord vanwege hun geloof in Jezus Christus. SDOK staat naast vervolgde christenen met praktische hulp en bemoediging.

Op verschillende manieren doet SDOK haar werk wat hieronder kort toegelicht wordt.

Vervolging heeft grote impact in het leven van christenen. Deze impact verschilt per situatie. SDOK steunt vervolgde christenen en geeft hun de hulp die zij nodig hebben. Ook moedigen we deze broeders en zusters aan om trouw te blijven in hun geloof.

Vervolging heeft impact op kinderen. Op jonge leeftijd worden ze geconfronteerd met geweld, angst en eenzaamheid. Wij rusten de nieuwe generatie toe en geven kinderen hoop voor de toekomst.

Vervolgde christenen willen Jezus delen met hun – vaak vijandige – omgeving. Zelf hebben ze niet altijd genoeg middelen en mogelijkheden. SDOK investeert in de toerusting van deze christenen.

We geloven in één Lichaam van Christus, daarom roepen we op tot verbondenheid en gebed. We geven ook de verhalen van vervolgde christenen door. We geloven namelijk dat deze getuigenissen de kerk in Nederland aanmoedigen om de Heere Jezus te volgen. Ongeacht de gevolgen.

Om het goede werk van SDOK te ondersteunen, zal de opbrengst van de Heilig Avondmaal collecte op D.V. zondag 11 september hiervoor bestemd zijn. U kunt uw gaven in de collectezak doen in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. ‘SDOK’