Collecte Heilig Avondmaal

Wereldwijd zijn 82,4 miljoen mensen op de vlucht, op zoek naar een veilige plek. In deze moeilijke periode wil ZOA naast hen staan en hulp geven, ongeacht ras, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd.

Geen onderdak betekent namelijk geen gezinsleven, geen mogelijkheid voor kinderen om te leren of te spelen en geen plek om uit te rusten. ZOA helpt mensen in noodsituaties met tijdelijk onderdak. Waar mogelijk bouwen zij daarna, samen met hen, nieuwe huizen die tegen een stootje kunnen.

Wanneer ZOA deze tijdelijke of permanente huizen gaat bouwen, gaan zij daarbij uit van het principe: ‘building back better’. In gebieden waar aardbevingen voorkomen, zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat de tijdelijke en permanente huizen tegen een stootje kunnen. Daarbij maken ze gebruik van lokale bouwmaterialen en kennis. Daarnaast helpen ze ook gemeenschappen bij het herstellen van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals scholen en kerken. Zo kunnen mensen elkaar blijven ontmoeten en samen hun leven weer oppakken.

Tijdens de wederopbouw wordt er samengewerkt met de lokale bevolking, gericht op blijvende en duurzame verandering. En als christelijke hulporganisatie laat ZOA zich inspireren door het perspectief dat God verzoening en herstel zal brengen op aarde. Momenteel is ZOA onder andere actief in Syrië, Ethiopië en Irak.

Om het goede werk van ZOA te ondersteunen, zal de opbrengst van de Heilig Avondmaal collecte op D.V. zondag 26 juni hiervoor bestemd zijn. U kunt uw gaven in de collectezak doen in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. ‘ZOA’