Diaconale collecte Hemelvaartsdag: Camping evangelisatie Tholen & St. Philipsland

De diaconale collecte  van donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) is bestemd voor camping evangelisatie Tholen & Sint-Philipsland. Elke zomer is er een Dabarteam werkzaam op camping Stavenisse. Het Dabar-team organiseert daar verschillende activiteiten, zoals de kinderclub, de tienerclub en diverse sport- en spelactiviteiten voor iedereen. Met dit alles willen ze de mensen bereiken met het Evangelie. Het belangrijkste motief voor Dabar (‘Dabar’ is Hebreeuws voor ‘woord en daad) voert terug op de opdracht die Jezus aan Zijn leerlingen geeft om het evangelie bekend te maken in de wereld (Matteüs 28:19-20). Wanneer we door het geloof  mogen zien  hoe groot Zijn liefde voor ons is, dan verlangen we er naar om Zijn liefde ook aan anderen bekend te maken. Gelukkig doen we dit niet alleen, Gods Geest helpt ons daarbij. Helpt en bid u mee voor dit werk in Zijn koninkrijk? Klik hier voor meer informatie.

U kunt de gaven in de collectezak doen in de kerk op donderdag 26 mei, of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “Dabar Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.