Afscheid ds. Meijer

In verband met het feit dat ds. Meijer  onze gemeente gaat verlaten zal er vanaf DV 22 mei op de tafel achterin de kerk een bus staan waarin u als gemeente  een gift kunt doen om een afscheidscadeau aan hem en zijn gezin te kunnen geven .

Voor degenen die liever via de bank mee doen hier het rekeningnummer.

NL41RABO0362652732 ten name van cvk hervormde gemeente Tholen onder vermelding : “Afscheidscadeau ds. Meijer”