Diaconale collecte: Maaltijdvoorziening Tholen & Sint-Philipsland

De diaconale collecte van zondag 15 mei is bestemd voor de warme maaltijdvoorziening Tholen & Sint-Philipsland. Allévo (tafeltje dekje) zet zich  samen met vrijwilligers in om maaltijden rond te brengen bij mensen die nog zelfstandig wonen maar tijdelijk of helemaal niet meer zelf kunnen koken. Dankzij deze voorziening krijgen de mensen toch een goede maaltijd op tafel. Helpt u en jij mee?  Klik hier voor meer informatie.


U kunt de gaven in de collectezak doen of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “Maaltijd” Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.