Collecte Woord en Daad zondag 24 april

De diaconale doel collecte van zondag 24 april is bestemd voor het project van Woord en Daad: Samen de strijd aan tegen kind slavernij in Ethiopië.
Woord en Daad werkt, samen met een lokaal samenwerkingsverband en met gedeeltelijke subsidie van Norad, aan het tegengaan van kind slavernij. We willen kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar ondersteunen die werk verrichten dat een bedreiging vormt voor of afbreuk doet aan hun welzijn; lichamelijk, sociaal of mentaal. We willen deze kinderen veiligheid en onderdak bieden en ondersteunen om een ander bestaan op te bouwen. Daarnaast werkt Woord en Daad samen met de Ethiopische overheid om wetgeving en juridische bijstand rond dit thema verder te ontwikkelen. Met dit project worden meer dan 6.000 kinderen en zo’n 200.000 familieleden en mensen uit de omgeving bereikt. Helpt u ook mee? Klik hier voor meer informatie.


U en jij kunt de gaven in de collectezak doen in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “Woord en Daad” Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.