Diaconale doel collecte 10 april

De diaconale doel collecte van zondag 10 april is bestemd het IZB project: Huis voor de ziel.  Huis voor de ziel is een pioniersplek van de Noorderkerk in Amsterdam. De pioniersplek organiseert tal van activiteiten in de Amsterdamse binnenstad. Van Bijbelklassen en  debatavonden voor zinzoekers, cursussen voor studenten en een Kerst- en Paasreis voor kinderen uit de buurt. De Noorderkerk is  een huis van God waar je in het hart van de stad stil kunt worden en waar God en mensen ontmoeten. Het is een huis waar je over God hoort, waar je in gesprek gaat over levensvragen en kunt leren geloven.  Voor dit werk is het belangrijk dat er een pionierspredikant beschikbaar is, die vanuit geloof en gebed met mensen op weg kan gaan, en met hen kan werken aan gemeenschapsvorming. Zodat er nieuwe gemeenschappen zullen ontstaan onder de paraplu van de Noorderkerk, waar mensen kunnen ontdekken wie God is. Geef ook voor deze pioniersplek in Amsterdam! Klik hier voor meer informatie.


U kunt de gaven in de collectezak doen in de kerk, of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “Huis voor de ziel” Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.