Doel collecte zondag 3 april

De diaconale collecte voor zondag 3 april is bestemd voor de stichting “steun Messias belijdende Joden” Vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messias belijdende Joden, steunt deze stichting met het verlenen van materiële en immateriële steun aan Joden die Jezus als de Messias belijden. Deze stichting helpt bijvoorbeeld bij het renoveren van een verzorgingshuis, voedselvoorziening voor de armen, evangelisatiewerk en financiële steun aan jonge gemeentes. Steun daarom ook onze broeders en zusters in Israël!  Klik hier voor meer informatie of klik hier voor de vele projecten die deze stichting steunt.

U kunt de gaven in de collectezak doen op zondag 3 april, of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “Collecte Messias belijdende Joden” Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.”