Reserveren zitplek met 1.5 meter afstand

Beste gemeenteleden,

Inmiddels kunnen alweer een aantal weken alle gemeenteleden zonder restricties de kerkdiensten bezoeken. We merken dat het gelukkig ook steeds drukker wordt in de kerk. Om die reden heeft de kerkenraad besloten dat vanaf D.V. zondag 27 maart alleen nog de zuidbeuk (rechts van de preekstoel) gereserveerd wordt voor gemeenteleden die op afstand van elkaar willen zitten. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de zitplaatsen zullen alle banken gebruikt worden en zal een vrijwilliger of de koster u een zitplaats aanwijzen. Het is van belang hun aanwijzingen goed op te volgen. 

Om goed in te kunnen schatten hoeveel mensen er nog gebruik willen maken van een 1.5m zitplaats vragen wij u dit kenbaar te maken door een email te sturen naar kerkdienstenhgtholen@gmail.com. Wilt u in deze email ook aangeven of u de ochtenddienst, de avonddienst of beide diensten wilt bezoeken? Het aantal aanmeldingen zal namelijk bepalen of het noodzakelijk is om een planning te maken waarin aangegeven wordt welke dienst u op 1.5m afstand kunt bezoeken. 

Vanaf zondag 1 mei zullen alle plaatsen in de kerk weer vrijgegeven worden en zal er geen specifiek gedeelte meer gereserveerd worden waar op afstand gezeten kan worden. Vanaf die datum zullen ook de werkgroep kerkdiensten en het emailadres kerkdienstenhgtholen@gmail.com opgeheven worden. 

Hartelijke groet,

Uw kerkenraad