Diaconale collecte: Missionair diaconaal centrum “De Herberg”

De diaconale collecte voor D.V. zondag 20 maart is bestemd voor missionair diaconaal centrum “De Herberg”.
De Herberg biedt hulp aan mensen die beschutting zoeken in de storm van het leven. Mensen die te maken hebben met psychische problemen, eenzaamheid, overbelasting of het verwerken van een verlies. De Herberg biedt een gastvrij huis, een geopende bijbel, professionele begeleiding en liefdevolle aandacht. Klik hier voor meer informatie of klik hier voor het verhaal van Marijke.

U kunt de gaven in de collectezak doen in de kerk, of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “Collecte Herberg” Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.”