Collecte Heilig Avondmaal

Oorlog in Oekraïne – geef voor noodhulp!

In Oekraïne woedt een verschrikkelijke oorlog. Rusland heeft vanuit het noorden, oosten en zuiden aanvallen gedaan op het hele land. Er is een grote stroom van vluchtelingen op gang gekomen. Honderdduizenden Oekraïners zoeken een veilige plek in het westen van het land of in een buurland, onder andere Moldavië.

De grote humanitaire ramp in Oekraïne en buurlanden vraagt om actie. Het Christelijk Noodhulpcluster, bestaande uit Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA, verleent noodhulp in de vorm van opvang, voedsel, drinken, dekens, bedden en traumazorg. Dit doet het in Oekraïne en in de omliggende landen waar de vluchtelingen stranden.

Om het goede werk van het Christelijk Noodhulpcluster te ondersteunen, zal de opbrengst van de Heilig Avondmaal collecte op D.V. zondag 13 maart hiervoor bestemd zijn. U kunt uw gaven in de collectezak doen in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. ‘Noodhulp Oekraïne’