Diaconale collecte: GZB voorjaarscollecte

De diaconale doel collecte van zondag  6 maart is bestemd voor de GZB voorjaarscollecte, welke  bestemd is voor de kerk in Nepal. Die helpt mensen met een handicap die niet meetellen in dit hindoeïstisch land. De kerk geeft hen voedsel, gas voor verwarming en andere basisbehoeften voor gezinnen in diepe armoede. Help de jonge gemeenten in Nepal om van betekenis te zijn voor deze kwetsbare mensen. Klik hier voor meer informatie.

U kunt de gaven in de collectezak doen in de kerk, of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, Ten name van Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v.  “GZB” Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.”