Diaconale collecte: Stichting Ontmoeting

De diaconale collecte van zondag 27 februari is bestemd voor stichting Ontmoeting. Stichting Ontmoeting biedt steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. Mensen met sociale, psychische en financiële problemen, ex-gedetineerden, zwerfjongeren, dak- en thuislozen en probleemgezinnen. Met uw hulp kunnen zij professionele hulp bieden aan mensen zonder hoop, met vaak een triest levensverhaal. Nog steeds kunnen zij een perspectief geven aan mensen zonder een thuis. Mensen die zijn afgeschreven. We willen hen vooruit helpen zodat ze weer hun plek in de maatschappij kunnen innemen. Helpt u ook mee? Klik hier voor meer informatie.


U kunt de gaven in de collectezak doen in de kerk, of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, Ten name van Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “Ontmoeting” Wij zijn u bij voorbaat erg dankbaar.”