Subsidie van Dam orgel

Enige jaren geleden is er een start gemaakt met een plan te vormen voor het toekomstig onderhoud van het orgel. In een vroeg stadium is er contact gelegd met orgelbouwer, gemeente en provincie. Er is veel tijd en energie gestopt in banden te versterken met personen en organisaties die betrokken zijn bij subsidieaanvragen. Nadat de kerkrentmeesters zich hebben laten informeren en zo goed als mogelijk afwegingen heeft gemaakt is er een traject gestart voor een subsidieaanvraag. Deze aanvraag bij de Provincie Zeeland loopt nog en dient voor 15 maart 2022 ingediend te zijn. Tijdens dit lopende traject waar het college van Dam orgel de kerkrentmeesters informeert en zorg draagt voor het gereed maken van de subsidieaanvraag is er een extra subsidie uitgezet door het rijk het zogenoemde Skre. (Stichting restauratie klinkend erfgoed) Vol enthousiasme maar wel met enige voorzichtigheid is hier een aanvraag ingediend. Inmiddels hebben we een toezegging ontvangen. Voor het gereed maken van de subsidieaanvraag zijn kosten gemaakt van ca. € 8.000. Denkt u hierbij aan zorgvuldig onderzoek van externe partijen. Maar ook het verzorgen en gereedmaken van de subsidieaanvraag(en) zelf. Uitgangspunt voor de subsidie van Srke was om deze kosten eruit te halen. Ik kan u melden dat de kosten eruit gehaald zijn! Er is een bedrag van € 249.180 toegezegd. Dit bedrag moet gebruikt worden voor de werkzaamheden die in het ingediende plan is opgenomen. We hebben bedenktijd waar we gebruik van willen maken. We kunnen wachten op de eventuele toezegging van de subsidie die voor 15 maart 2022 bij de provincie Zeeland gedaan moet worden. Na deze eventuele toezegging zal er een besluit genomen worden.
Totaal gaat het om een groot bedrag. De laatste onderzoeken lopen nog die het bedrag nog kunnen beïnvloeden. Uitgangspunt is om dit bedrag uit subsidies en sponsoren bij elkaar te krijgen. Komende periode willen we:

U meenemen in deze ontwikkelingen

  • U de gelegenheid geven om het orgel te bezichtigen en meer inzicht te krijgen
  • Melding maken in de krant om sponsoren te bereiken
  • Afronden aanvraag voor de subsidieaanvraag 15 maart 2022 bij de Provincie Zeeland.
  • Samenkomst plannen met gemeentehuis, commissie van Dam en kerkrentmeesters

Op zaterdag 26 maart is er van 10.00 tot 12.00 uur gelegenheid om het orgel ter plaatse te bekijken. Vriendelijk verzoek u hiervoor aan te melden door een mail te sturen naar Henk Quist mail: haquist@gmail.com