Welkom in de kerk – 3e dienst

Beste broeders en zusters,

De kerkenraad heeft na voorbereiding door de werkgroep het volgende besloten:

Vanaf zondag 13 februari gaan we drie diensten per zondag beleggen.

09.00 uur met crèche

11.00 uur  (zelfde preek als dienst van 09.00 uur)                                          Zondagschool van 10.45 uur – 11.45 uur

18.30 uur

Voornaamste reden hiervoor is dat we in ieder geval iedereen in de gelegenheid willen stellen tenminste 1x per zondag naar de kerk te gaan. Op dit moment is dat helaas gezien de 1,5 meter regel niet mogelijk om dat in 2 diensten in te passen.

In gesprekken met gemeenteleden is duidelijk geworden dat de kerkgang erg gemist wordt. “Het lijkt wel of het geestelijk leven net zo’n neerwaartse beweging laat zien als de kerkgang”. Dat is overigens geen vreemde uitspraak gezien wij belijden dat wij geloven in de “gemeenschap van de heiligen” en dat de gemeente zo veel als mogelijk op de rustdag bij elkaar komt in Gods huis. Graag willen we u dan ook in de gelegenheid stellen meer naar de kerkdiensten te komen dan tot nu toe mogelijk was.

U zult begrijpen dat dit extra inspanningen vraagt van de predikant(en), kosters, organisten, vrijwilligers en planners. Daarom willen we starten met een proefperiode, van zondag 13 februari t/m zondag 27 maart. Hierna zal evaluatie plaatsvinden en worden besloten of we hier wel/niet mee door gaan.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande plannen dan kunt u uw reactie per e-mail sturen naar het e-mailadres: kerkdienstenhgtholen@gmail.com

Extra informatie:

  • Er is een uitzondering voor de diensten op Biddag; dan gewoon de kerkdiensten om 09.30 uur en 19.00 uur
  • De Avondmaalszondag zal er ook iets anders uitzien: Bediening Heilig Avondmaal om 09.00 uur en om 11.00 uur, géén zondagschool en om 18.30 uur Dankzegging Heilig Avondmaal.
  • We willen ook graag rekening houden met gemeenteleden die op onregelmatige tijden werkzaam zijn; zij krijgen de mogelijkheid aan te geven via bovenstaand e-mailadres welke kerkdiensten zij bij kunnen wonen.
  • Verder is er de mogelijkheid voor gemeenteleden die goed tegen de kou kunnen om op de stoelen plaats te nemen aan de voorzijde naast het middenschip. Ook zij kunnen zich apart opgeven via bovenstaand e-mailadres. Daardoor creëren we extra zitplaatsen en kunnen er dus meer mensen naar de kerk komen.

N.B. Wilt u, wanneer u uitgenodigd bent voor de 11.00 uur dienst, vanaf 10.45 uur naar de kerk komen? Dan is er voldoende tijd voor ventilatie en kruisen inkomende en uitgaande kerkgangers elkaar niet.

Hartelijke groet,

Corné van de Berge, Hans van Dam, Sjan van Gorsel, Jan Harmsen, Jan Melse, Martin Polak