Diaconale doel collecte van zondag 6 februari

De diaconale doel collecte van zondag 6 februari is bestemd voor project 10-27. De opbrengsten zijn bestemd voor medische apparatuur voor een ziekenhuis in het noordoosten van Congo. Congo wordt al jarenlang geteisterd door armoede, (rebellen)geweld en diverse ziektes, zoals mazelen en malaria. In het dorpje Lolwa staat een ziekenhuis van de kerk die voor mensen in deze regio van levensbelang is. Maar om de noodzakelijke zorg te kunnen verlenen, is dringend behoefte aan goede medische apparatuur. Met de opbrengsten van deze collecte kunnen zij de kwaliteit van de zorg verbeteren. Met nieuwe apparatuur kan de juiste diagnose worden gesteld en kunnen patiënten beter worden behandeld. Geef ook op zondag 6 februari om deze zorg aan de allerarmste mogelijk te maken. Klik hier voor meer informatie.
U kunt de gaven in de collectezak doen in de kerk of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “Congo”