COVID-19: inplannen kerkdiensten gezinnen met jonge kinderen

Eind 2021 ontving u, zowel via de afkondiging in de dienst als per mail, bericht over de extra aandacht die geschonken zou gaan worden aan het structureel inplannen van de gezinnen met jonge kinderen. De kerkenraad hecht er veel waarde aan om structurele kerkgang voor kinderen mogelijk te maken. In de afgelopen maand hebben de planners hierin een eerste stap gezet. We informeren u graag over hoe dat tot nu toe verloopt.

Op dit moment wordt er iedere zondag, voor beide diensten, een vaste selectie van gezinnen met jonge kinderen uitgenodigd. De doelgroep is ‘gezinnen met mee naar kerk gaande kinderen’. Per dienst is geprobeerd rekening te houden met de leeftijd van de kinderen, zodat zij mee naar de kerk kunnen. De overgebleven plekken worden, zoals u gewend bent, via Kerktijd verder verdeeld. Om snel een eerste stap te kunnen zetten zijn deze selecties door de planners handmatig samengesteld, zonder dat dit verder bij u is uitgevraagd. U kunt ons verder helpen door:

  1. Aan te geven wanneer u denkt niet wekelijks te worden ingepland, terwijl uw gezin wel valt onder de doelgroep ‘gezinnen met jonge (mee naar kerk gaande) kinderen’. Geef daarbij aan of uw voorkeur naar de ochtend of avonddienst uitgaat.
  2. Aan te geven wanneer u denkt wel wekelijks te worden ingepland, maar u graag van dienst wenst te veranderen (bijvoorbeeld van de ochtend naar de avond omdat uw kinderen hier de leeftijd voor hebben).
  3. Aan te geven wanneer u denkt wel wekelijks te worden ingepland, maar dit voor u geen noodzaak heeft.

U kunt aangeven via kerkdienstenhgtholen@gmail.com als uw indeling niet helemaal gaat zoals u had gedacht. Natuurlijk kunt u hier ook uw andere vragen kwijt. We zullen dan met u kijken naar de mogelijkheden.

Wij realiseren ons ook dat de overige gemeenteleden mogelijk minder vaak een uitnodiging ontvangen doordat er nu wekelijks plekken worden gereserveerd voor de gezinnen. We zijn momenteel aan het nadenken hoe we, binnen de geldende richtlijnen, de kerkgang voor iedereen kunnen blijven bevorderen. Zodra hier meer over bekend is hoort u dit van ons.

Heeft u nog andere punten? Ook deze kunt u mailen naar kerkdienstenhgtholen@gmail.com. Dank voor uw medewerking en begrip!