Kerkbalans 2022

Kerkbalans 2022

De feiten

Deze loopt in de periode van 15 tot en met 29 januari. 

Doet u digitaal mee dan ontvangt u een mail met het verzoek uw toezegging in te vullen en anders ontvangt u een envelop met een formulier om uw toezegging in te vullen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar: Kerkbalans@hgtholen.nl

Wilt u volgend jaar ook liever digitaal meedoen, dan kunt u dat ook op dit mailadres laten weten.

Wilt u met ruim hart uw toezegging 2022 invullen? Samen zijn we immers kerk.

Kerkbalans financiële basis

Als gemeente zijn we heel trouw. Velen doen elk jaar weer een toezegging voor Kerkbalans. Iedereen maakt dat bedrag in de loop van het jaar ook naar de kerk over. Daar zijn we ook heel trouw in.  Kerkbalans is echt de basis waarop ons gemeente-zijn financieel draait. Een solide basis. Van ruim

€ 111.000 in 2014 groeiden de inkomsten tot € 122.000 in 2018. Voor 2021 hebben we met elkaar een bedrag van rond de € 118.000 toegezegd.

Hoe staan we er voor?

In 2014 en 2015 zijn er beperkte tekorten van €2.500 en €11.000 terwijl er een overschot is in 2019 van € 5.000.  In 2020 is er een tekort van € 5.000. Het verwachte tekort voor 2021 is € 22.000 en voor 2022 € 30.500. Samengevat: voor het functioneren van onze gemeente komen we financieel niet helemaal rond.

Oproep. Als elk gezin €10 per maand extra zou bijdragen dan zijn onze inkomsten en uitgaven in evenwicht. Hoe mooi is dat! Zullen we daar samen naar draagkracht onze schouders onder zetten? Via Kerkbalans, maar dat kan natuurlijk ook elke zondag via de collecte voor de kerk.

Begroting 2022

Ieder jaar schatten we de inkomsten en uitgaven zo goed mogelijk in. Die vervolgens presenteren op een gemeenteavond is nu lastig. We geven onderstaand enig inzicht. Op deze website onder gemeente, ANBI, College van Kerkrentmeesters staat een uitgebreidere versie.

 Rekening ‘20Begr. 2021Begr. 2022
Inkomsten   
Kerkbalans118.600120.000120.000
Overig  74.400  82.000  77.100
Totaal193.000202.000197.100
    
Uitgaven   
Pers/gebouw189.000190.500190.700
overig  25.800  23.500  24.500
Tekort Wingerd    1.700    1.000    4.200
Tekort Orgel  11.000    4.100    1.900
Overschot gem blad       500      -.-       500
Tekort Restauratie   28.800 (overschot)    5.000    6.800
Totaal uitgaven198.200224.100227.600
    
Totaal tekort    5.200  22.100  30.500

Meerjarenraming

Naast groot en klein onderhoud waar we in de begroting voor reserveren (sparen) is er eens in de zoveel jaar echt groot onderhoud nodig.

We zijn daarom al enige tijd bezig die te inventariseren. Het is logisch dat dan onze lasten waarschijnlijk zullen toenemen. We denken daarom na over alternatieven en of en hoe we subsidie kunnen verwerven. We hebben een eerste voorlopige meerjarenraming gemaakt, maar die moet nog verder uitgewerkt worden.

Tot slot

Het vele werk dat er binnen onze gemeente wordt gedaan zou nutteloos zijn als er geen zegen op rustte. Ook voor de actie Kerkbalans, de collecten digitaal of in de collectezak, kortom de financiën van onze gemeente zijn we afhankelijk van onze Hemelse Vader. Mag dit daarom dan ook een gebedspunt zijn voor u?

Commissie Kerkbalans

College van Kerkrentmeesters