Diaconale doel collecte D.V. 26 december: Jeugdwerk

De diaconale collecte van zondag 26 december is bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente. Er zijn in onze gemeente verschillende jeugdclubs en jeugdverenigingen. Het is waardevol om zo samen met de jeugd van de gemeente samen te komen bij een geopende bijbel, om samen te zingen en elkaar te ontmoeten. Er word van alles gedaan en georganiseerd, denk bijvoorbeeld aan knutselen, speurtochten of een jeugdkamp. Denkt u ook aan ons jeugdwerk, geef op zondag 26 december!
U kunt de gaven in de collectezak doen in de kerk op  zondag 26 december, of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “Jeugdwerk”