Vooraankondiging actie Kerkbalans 2022

Geachte broeders en zusters,

Het winterwerk binnen onze gemeente is alweer volop bezig en ook de Commissie Kerkbalans is begonnen met het organiseren van de actie Kerkbalans 2022.

Waarom de actie Kerkbalans?

Onze gemeente heeft, om te kunnen blijven bestaan, een financiële bijdrage nodig van haar leden. Onze gemeente ontvangt weliswaar een subsidie voor het groot onderhoud van onze monumentale kerk, maar daarnaast is er ook geld nodig voor zaken als het lopende onderhoud van de gebouwen, personeelskosten, het jongerenwerk en het zendingswerk. Daarom is er de Actie Kerkbalans en wordt er in de tweede helft van januari 2022 een beroep op u gedaan om een financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente.

Zo blijft ze van waarde voor de gemeenteleden en de samenleving.

Wat is de verwachting voor volgend jaar?

Ook voor onze gemeente geldt dat de kosten voor het komende jaar weer zullen stijgen. In totaal is het verwachte begrotingstekort ongeveer €30.500,-. Dit is natuurlijk een flink bedrag, maar niet een onoverkomelijk bedrag. Omgerekend komt dit neer op €10/maand extra voor de kerk. Uiteraard geldt ook hier dat de sterkste schouders de zwaarste last moeten dragen.

Hoe doet u mee?

Mede ingegeven door alle Coronamaatregelen, bestaat er sinds vorig jaar de mogelijkheid om Kerkbalans digitaal te ontvangen. Veel leden hebben reeds van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en ook voor de komende actie blijft deze optie mogelijk. Alle gemeenteleden ontvangen hierover nog apart bericht. Geeft u echter de voorkeur aan de oude manier, waarbij een gemeentelid aan de deur komt; dat blijft uiteraard ook mogelijk.

Tot slot.

Het vele werk dat er binnen onze gemeente wordt gedaan zou nutteloos zijn als er geen zegen op rustte. Ook voor het slagen van de actie Kerkbalans zijn we afhankelijk van onze Hemelse Vader. Mag dit daarom dan ook een gebedspunt zijn in uw gebed?

Met vriendelijke groet

Namens uw commissie Kerkbalans

Jan H.J. Schot