Diaconale doel collecte zondag D.V. 12 december

De diaconale doel collecte van zondag 12  december is bestemd voor het project van Woord en Daad: Schoon drinkwater voor droog Ethiopië.

Op veel plaatsen in Ethiopië is het heet en droog, bijvoorbeeld in Senbatu Shalla.  Het grond en oppervlaktewater is erg ongezond waardoor veel mensen ziek worden.  50 % van de veelvoorkomende ziektes in dit gebied zijn water gerelateerd. Meer dan de helft van de inwoners van Senbatu Shalla hebben geen toegang tot schoon drinkwaterHet doel van dit project is om 39.000 inwoners van totaal 5 dorpen toegang te geven tot schoon drinkwater. Hierbij krijgen ook totaal 8 scholen en 6 klinieken toegang tot schoon drinkwater. Daarnaast worden er 120 waterexperts getraind in het onderhouden van het watersysteem. Geef ook voor schoon drinkwater!  Klik hier voor meer informatie.

U kunt de gaven in de collectezak doen in de kerk op  zondag 12 december, of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “water” .