Collecte Heilig Avondmaal D.V. zondag 5-december: Steunfonds Israël

Israël bereiken met het Evangelie

De plaats die Isaäc da Costa inneemt in de Nederlandse kerkgeschiedenis, is bij de naamgeving van de stichting van doorslaggevende betekenis geweest. Da Costa (1798-1860) was immers een van de belangrijkste Messiasbelijdende Joden in Nederland. In de 16e eeuw was zijn voorgeslacht naar de Nederlanden gevlucht voor de Spaanse Inquisitie. Op jonge leeftijd kwam Isaac da Costa tot geloof en sloot zich aan bij de Nederlandse Hervormde Kerk.

In 2016 is de naam van de stichting gewijzigd in Steunfonds Israël / Isaac da Costa; kortweg “Steunfonds Israël”.

De stichting steunt nu naast de gemeente Grace and Truth tal van andere projecten die de verspreiding van het Evangelie in Israël tot doel hebben.

Om het goede werk van de Steunfonds Israël te ondersteunen, zal de opbrengst van de Heilig Avondmaal collecte op D.V. zondag 5 december hiervoor bestemd zijn.

U kunt uw gaven in de collectezak doen bij het verlaten van de kerk of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. ‘Steunfonds Israël’