Diaconale doel collecte zondag 28 november

De diaconale collecte van zondag 28  november is bestemd voor het ouderenwerk in onze gemeente. Er wordt in onze gemeente regelmatig iets georganiseerd voor ouderen. Zoals de ouderencontactmiddag, sprekers met een presentatie en kerstattenties. Voor veel ouderen is de ouderencontactmiddag zeer waardevol en ook de kerstattenties worden erg gewaardeerd. Deze collecte van harte bij u aanbevolen!

U kunt de gaven in de collectezak doen in de kerk op zondag 28 november, of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “ouderenwerk”