Diaconale doel collecte D.V. 14 november

De diaconale doel collecte van D.V. zondag 14 november is bestemd voor het “IZB Project 1027” 
Dit project is gebaseerd op Lukas 10 vers 27 en richt zich in eerste instantie op onze naaste in de wijk Bloemhof, Rotterdam zuid. Een groot gedeelte van de inwoners zijn migrant en hebben een niet-Nederlandse achtergrond.  Veel mensen in Bloemhof hebben geen werk. Armoede is een groot probleem, evenals illegaliteit, verslaving en relationele problematiek. Er zijn veel vluchtelingen die hun weg proberen te vinden in de Nederlandse samenleving en regelgeving. Ook uitgeprocedeerde asielzoekers die illegaal in Rotterdam verblijven  zoeken hulp. De maatschappelijk werker behartigt hun belangen door ze op weg te helpen in de wirwar van regelgeving en informatie. Zo is er hulp bij medische zorg en juridische ondersteuning. Men weet dat het maatschappelijk werk vanuit de kerk wordt geboden, waardoor mensen gemakkelijk hun geloofs- en zingevingsvragen bespreken.Klik hier voor meer informatie. Helpt u mee ? U kunt u gave in de collectezak doen in de kerk op D.V. zondag 14 november, of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “1027”