Diaconale doel collecte D.V. 7 november

De diaconale doel collecte van D.V. zondag 7 november is bestemd voor de “GZB najaarscollecte”.Deze GZB collecte is bestemd voor de verstoten bevolkingsgroep de Pygmeeën in Congo. Pygmeeën zijn in Afrika wat de Roma in Europa zijn: verjaagd, uitgebuit en geminacht. Ze leven in grote armoede en gaan nauwelijks naar school. Zo’n 98 procent is analfabeet. De GZB wil samen met de kerk omzien naar deze kwetsbare bevolkingsgroep in Congo en Gods liefde met haar delen. Klik hier voor de collecte folder of klik hier voor een aflevering van Metterdaad over gratis ziekenzorg voor de Pygmeeën. 
Laten we in liefde omzien naar Pygmeeën! Doet u mee? U kunt u gave in de collectezak doen in de kerk op D.V. zondag 7 november, of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “GZB”