Diaconale doel collecte D.V. 31 oktober:

De diaconale doel collecte van D.V. zondag 31 oktober is bestemd voor “Sien”.

Sien is  een belangenvereniging die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie. Dat doen zij bijvoorbeeld onder meer door het organiseren van aangepaste kerkdiensten. Ook informeren en adviseren zij familieleden, brengt lotgenoten met elkaar in contact en behartigt hun belangen bij politici, beleidsmakers en zorgprofessionals. Met uw en jouw hulp kunnen zij dat blijven doen. Namens Sien alvast hartelijk dank voor uw gift! Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor meer informatie.
U kunt u gave in de collectezak doen in de kerk op D.V. zondag 31 oktober, of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “Sien”. Zie voor meer informatie onze website of facebookpagina.”