Extra gave gevraagd

Collecte ontvangsten voor de maand oktober
Uw gaven in oktober voor de kerkrentmeesters wordt gebruikt om het saldo van de rekening aan te vullen na de gemaakte kosten voor het mogelijk maken van digitale diensten met beeld.

Voor de aanschaf van de camera en de benodigde materialen is er een bedrag van
€ 3.334,76 uitgegeven.

Naast deze investering zijn er ook andere maatregelen getroffen met betrekking tot corona waarvoor we uw gaven willen gebruiken. Denk hierbij aan het volgende:

  • Desinfectie bij de ingangen van de kerk en Wingerd.
  • Aanmeld systeem kerktijden waar we maandelijks een bijdrage van € 29,95 voor betalen en wat voorheen € 19,95 was
  • Hoger bijdrage voor de uitzendingen omdat er meer mensen digitaal aangesloten zijn.

Uw gave kunt u overmaken op rekeningnummer NL05RABO0373730004 ten name van algemene dienst onder vermelding van extra gave.