Diaconale doel collecte / D.V. zondag 3 oktober

Op D.V. zondag 3 oktober is het Israëlzondag. De diaconale collecte is dan bestemd voor “Christenen voor Israël”Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komend koninkrijk. Christenen voor Israël roept op tot solidariteit en wijzen antisemitisme af. Ook ondersteunen zij projecten in Israël aan mensen in kansarme situaties of ondersteunen zij de terugkeer (alijah) van Joden naar Israël. 

Klik hier voor meer informatie of klik hier voor een kort filmpje over Israël met de titel: Waar denk jij aan, als je aan Israël denkt?


Geef ook op D.V. zondag 3 oktober. U kunt uw gave in de collectezak doen in de kerk op D.V. zondag 3 oktober, of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “Israël”.