Collecte: Noodhulp na aardbeving in Haïti D.V. zondag 29 Augustus

De diaconale collecte van D.V. 29 augustus is bestemd voor de noodhulp na de aardbeving in Haïti. De bevolking van Haïti is getroffen door een zware aardbeving. Er zijn bijna 2.000 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw en jouw steun voor Haïti is zeer hard nodig! Klik hier voor meer informatie.
U kunt de gaven in de collectezak doen in de kerk op D.V. zondag 29 augustus, of overmaken op rekeningnummer NL02RABO0373739273, ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente te Tholen o.v.v. “Noodhulp Haiti