Open orgelspeeldagen 2018
 
Vanwege de vele aanvragen voor het bespelen van het van Dam orgel, en het succes van vorig jaar hebben de kerkrentmeesters er opnieuw in toegestemd het orgel open te stellen voor (amateur) organisten. In 2018 zijn er weer 3 „open orgelspeeldagen”:
 
zaterdag 26 mei (vol)
zaterdag 28 juli (vol)
zaterdag 13 oktober (vol)

Helaas kunt u zich niet meer aanmelden via deze website, de dagen zijn reeds vol geboekt
 
Personen onder 16 jaar dienen onder begeleiding van een volwassene te komen. Tijdens deze dag is er toezicht en begeleiding door de organisatoren. De kosten bedragen 20 euro voor een bloktijd. Uiterlijk twee weken voor de datum verzoeken wij uw betaling over te maken: IBAN nummer NL 05 RABO 0373 7300 04
Wij streven ernaar zoveel mogelijk verschillende organisten aan de beurt te laten komen. Om deze reden worden personen die drie jaar aaneengesloten gebruik hebben gemaakt van de open orgelspeeldag nog niet gelijk ingepland. We hopen op uw begrip hiervoor.

Er kunnen geen rechten ontleent worden bij een aanvraag. Zie ook ons privacy statement.Aanvullende gegevens