Beste gemeenteleden,

Er heeft een kleine wijziging plaats gevonden in het programma van de komende gemeentedag. Het eten zal namelijk wat eerder plaats vinden dan gepland. Aan het einde van de dag krijgen we dan het volgende programma:

15:00 - 17:00 Volleybal toernooi
15:30 - 17:00 Workshop Bloemschikken en Handletteren 
15:30 - 17:00 Lezing Theun Aarnoudse
17:00 - 17:15 Verzamelen in de aula voor uitleg eten en gebed
17:15 - 18:45 Eten
18:45 - 19.00 Samenstellen teams touwtrekken
19.00 - 19.30 Touwtrekken
19.30 - 20.00 Sing-In (en tevens collecte bestemd voor Stichting De Goede Aarde en Gevangenenzorg Nederland)
20.00 - 20.15 Afsluiting

Aanvullende gegevens